امیر تشکر amir tashakor

گوگل قابلیت جدیدی را ایجاد کرده که در زمان زلزله های خسارت آور هشدار می دهد

گوگل قابلیت جدیدی را ایجاد کرده که در زمان زلزله های خسارت آور هشدار می دهد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}