امیر تشکر amir tashakor

100 ثروتمند اول آمریکا در دوره 100 روز دولت جو بایدن 195 میلیارد دلار ثروتمندتر شدند

100 ثروتمند اول آمریکا در دوره 100 روز دولت جو بایدن 195 میلیارد دلار ثروتمندتر شدند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}