امیر تشکر amir tashakor

مهدیه کریمی، به عنوان سرپرست تیم ملی تنیس مردان انتخاب شد

مهدیه کریمی، به عنوان سرپرست تیم ملی تنیس مردان انتخاب شد. این برای نخستین بار است که یک خانم به این سمت انتخاب می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}