امیر تشکر amir tashakor

گمرک ایران: نیمی از مرزها به روی مسافران بسته است

گمرک ایران: نیمی از مرزها به روی مسافران بسته است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}