امیر تشکر amir tashakor

چک ها تا 20 اردیبهشت برگشت نمی خورند

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور: چک ها تا 20 اردیبهشت برگشت نمی خورند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}