امیر تشکر amir tashakor

روسیه اعلام کرد مصونیت جمعی در برابر ویروس کرونا در سپتامبر سال جاری قابل دستیابی است

روسیه اعلام کرد مصونیت جمعی در برابر ویروس کرونا در سپتامبر سال جاری قابل دستیابی است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}