امیر تشکر amir tashakor

محققان کره ای سیستم هوشمندی طراحی کردند که تشخیص می دهد ترکیب کدام ماده غذایی با یکدیگر بهتر خواهد بود

محققان کره ای سیستم هوشمندی طراحی کردند که تشخیص می دهد ترکیب کدام ماده غذایی با یکدیگر بهتر خواهد بود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}