امیر تشکر amir tashakor

حقوق های ماهیانه زیر چهار میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند

سازمان امور مالیاتی: حقوق های ماهیانه زیر چهار میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}