امیر تشکر amir tashakor

افراد خارجی با خرید سهام در بورس می توانند اقامت 5 ساله بگیرند

رییس سازمان بورس : افراد خارجی با خرید سهام در بورس می توانند اقامت 5 ساله بگیرند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}