امیر تشکر amir tashakor

سامسونگ در ویدیو آنباکسینگ خود از تصویر مسجد نصیرالملک واقع در شیراز استفاده کرد

سامسونگ در ویدیو آنباکسینگ خود از تصویر مسجد نصیرالملک واقع در شیراز استفاده کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}