امیر تشکر amir tashakor

وزیر آموزش و پرورش:ثبت نام در همه پایه ها، الکترونیکی انجام می شود

وزیر آموزش و پرورش: برای جلوگیری از حضور اولیا و دانش آموزان در مدارس ثبت نام در همه پایه ها، الکترونیکی انجام می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}