امیر تشکر amir tashakor

اولین خودرو الکتریکی ساخت لبنان با نام طلوع قدس معرفی شد

اولین خودرو الکتریکی ساخت لبنان با نام طلوع قدس معرفی شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}