امیر تشکر amir tashakor

پایتخت از ابتدای سال تاکنون تنها دو روز هوای پاک داشته است

پایتخت از ابتدای سال تاکنون تنها دو روز هوای پاک داشته است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}