امیر تشکر amir tashakor

چراغ راهنمایی Now wirelss با کمک هوش مصنوعی عبور عابران را امن تر میکند

چراغ راهنمایی Now wirelss با کمک هوش مصنوعی عبور عابران را امن تر میکند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}