امیر تشکر amir tashakor

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است

وزیر راه: خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}