امیر تشکر amir tashakor

بعد از ورود به ایران، قرنطینه کاروان پرسپولیس از صبح جمعه آغاز می شود

بعد از ورود به ایران، قرنطینه کاروان پرسپولیس از صبح جمعه آغاز می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}