امیر تشکر amir tashakor

آمریکا محدودیت سفر دانشجویان ایرانی را لغو کرد

آمریکا محدودیت سفر دانشجویان ایرانی را لغو کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}