امیر تشکر amir tashakor

بانک مرکزی ایران پرداخت هزینه های واردات با ارز دیجیتال مجاز را تصویب کرد

بانک مرکزی ایران پرداخت هزینه های واردات با ارز دیجیتال مجاز را تصویب کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}