امیر تشکر amir tashakor

فروشندگان امکان پذیرش پرداخت با کارت اعتباری را در هر چت از پیام رسان تلگرام خواهند داشت

فروشندگان امکان پذیرش پرداخت با کارت اعتباری را در هر چت از پیام رسان تلگرام خواهند داشت.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}