امیر تشکر amir tashakor

اپل به خاطر ادعای نادرست درباره ی مقاومت آیفون در برابر آب به دادگاه می رود

اپل به خاطر ادعای نادرست درباره ی مقاومت آیفون در برابر آب به دادگاه می رود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}