امیر تشکر amir tashakor

مایکروسافت ابر کامپیوتر 1.2 میلیارد پوندی برای پیش بینی آب و هوا تولید می کند

مایکروسافت ابر کامپیوتر 1.2 میلیارد پوندی برای پیش بینی آب و هوا تولید می کند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}