امیر تشکر amir tashakor

این سرسره عظیم در دانشگاه تکنولوژی شهر مونیخ طراحی و اجرا شده تا دانشجویان سریع تر و راحت تر بین کلاس ها تردد کنند

این سرسره عظیم در دانشگاه تکنولوژی شهر مونیخ طراحی و اجرا شده تا دانشجویان سریع تر و راحت تر بین کلاس ها تردد کنند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}