امیر تشکر amir tashakor

اسیر فضاسازی های شبکه های اجتماعی نشوید. چیزی به نام خرید خدمت وجود ندارد

رییس سازمان نظام وظیفه عمومی: اسیر فضاسازی های شبکه های اجتماعی نشوید. چیزی به نام خرید خدمت وجود ندارد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}