امیر تشکر amir tashakor

نمونه کرونا هندی تاکنون در کشور گزارش نشده است

مشاور وزیر بهداشت: نمونه کرونا هندی تاکنون در کشور گزارش نشده است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}