امیر تشکر amir tashakor

ثروتمندان هندی با هواپیمای شخصی از دست کرونا فرار میکنند

ثروتمندان هندی با هواپیمای شخصی از دست کرونا فرار میکنند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}