امیر تشکر amir tashakor

سفید ترین رنگ سفید با توانایی بازتاب 98.1 درصد از نور خورشید تولید شد

سفید ترین رنگ سفید با توانایی بازتاب 98.1 درصد از نور خورشید تولید شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}