امیر تشکر amir tashakor

مراسم اسکار امسال با فاصله اجتماعی و بدون فرش قرمز برگزار شد

مراسم اسکار امسال با فاصله اجتماعی و بدون فرش قرمز برگزار شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}