امیر تشکر amir tashakor

قابلیت شفافیت ردیابی اپ از 6 اردیبهشت برای همه برنامه های ios اجباری می شود

قابلیت شفافیت ردیابی اپ از 6 اردیبهشت برای همه برنامه های ios اجباری می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}