امیر تشکر amir tashakor

اولین مرکز مبادله پسماند خشک با کتاب در تهران افتتاح شد

اولین مرکز مبادله پسماند خشک با کتاب در تهران افتتاح شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}