امیر تشکر amir tashakor

مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو: سهمیه انسولین دو برابر شده است

مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو: سهمیه انسولین دو برابر شده است. وی هشدار داد: وقتی تاریح دارو میگذرد، تبدیل به سم می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}