امیر تشکر amir tashakor

پدر علم ژنتیک ایران: طرح منع غربالگری بازگشت به 200 سال پیش است

داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران: طرح منع غربالگری بازگشت به 200 سال پیش است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}