امیر تشکر amir tashakor

هزینه صدور پروانه ساختمانی 300 درصد افزایش یافته است

دبیر کانون سراسری انبوه سازان: هزینه صدور پروانه ساختمانی 300 درصد افزایش یافته است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}