امیر تشکر amir tashakor

کاربران Mi 11 از داغ شدن بیش از حد موبایل خود شکایت می کنند

کاربران Mi 11 از داغ شدن بیش از حد موبایل خود شکایت می کنند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}