امیر تشکر amir tashakor

بیمارستان های خوزستان دیگر تخت خالی ندارند

بیمارستان های خوزستان دیگر تخت خالی ندارند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}