امیر تشکر amir tashakor

تصویر نمونه اولیه آیفون 13 مینی که طراحی ماژول دوربین آن را به خوبی نشان می دهد

تصویر نمونه اولیه آیفون 13 مینی که طراحی ماژول دوربین آن را به خوبی نشان می دهد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}