امیر تشکر amir tashakor

دریاچه ارومیه تا 5 سال دیگر خشک می شود

دریاچه ارومیه تا 5 سال دیگر خشک می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}