امیر تشکر amir tashakor

بانک مرکزی ایران تصویب کرد استفاده از رمز ارز تولید داخلی برای صرافی ها و بانک ها مجاز شد

بانک مرکزی ایران تصویب کرد استفاده از رمز ارز تولید داخلی برای صرافی ها و بانک ها مجاز شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}