امیر تشکر amir tashakor

دانشمندان نوع خاصی از نور را شناسایی کردند که می تواند از اجسام مات عبور و آن ها را نامرئی کند

دانشمندان نوع خاصی از نور را شناسایی کردند که می تواند از اجسام مات عبور و آن ها را نامرئی کند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}