امیر تشکر amir tashakor

میانگین حقوق سربازان در سال جاری به یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافت

میانگین حقوق سربازان در سال جاری به یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافت. حداقل پرداختی در مناطق عادی یک میلیون و پنجاه هزار تومان و حداکثر آن چهار میلیون تومان در مناطق عملیاتی  می باشد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}