امیر تشکر amir tashakor

امتحانات آن دسته از دانش آموزان که به آموزش مجازی و تلویزیون دسترسی نداشته اند با حضور معلمان در منزل دانش آموزان برگزار خواهد شد

حاجی میرزایی: امتحانات آن دسته از دانش آموزان که به آموزش مجازی و تلویزیون دسترسی نداشته اند با حضور معلمان در منزل دانش آموزان برگزار خواهد شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}