امیر تشکر amir tashakor

تعداد کاربران فعال ماهانه تیک تاک از 732 میلیون عبور کرد

تعداد کاربران فعال ماهانه تیک تاک از 732 میلیون عبور کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}