امیر تشکر amir tashakor

مدیر عامل بنیاد بتن آذرابادگان منطقه شمال غرب کشور از اجرای طرح ساخت ساختمان های هایتک به عنوان ساختمان هوشمند و سبز برای اولین بار در تبریز خبر داد

مدیر عامل بنیاد بتن آذرابادگان منطقه شمال غرب کشور از اجرای طرح ساخت ساختمان های هایتک به عنوان ساختمان هوشمند و سبز برای اولین بار در تبریز خبر داد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}