امیر تشکر amir tashakor

تهران کم بارش ترین فروردین 53 سال اخیر را تجربه کرد

تهران کم بارش ترین فروردین 53 سال اخیر را تجربه کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}