امیر تشکر amir tashakor

هوم پاد نسل جدید از طریق بازوی رباتیک به آیپد متصل خواهد شد

هوم پاد نسل جدید از طریق بازوی رباتیک به آیپد متصل خواهد شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}