امیر تشکر amir tashakor

فیسبوک صفحه رسمی شهر بیچ واقع در مرز فرانسه را به طور تصادفی و به دلیل سو برداشت از معنای انگلیسی آن حذف و امور شهرداری این شهر را برای حدود یک ماه مختل کرد

فیسبوک صفحه رسمی شهر بیچ واقع در مرز فرانسه را به طور تصادفی و به دلیل سو برداشت از معنای انگلیسی آن حذف و امور شهرداری این شهر را برای حدود یک ماه مختل کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}