امیر تشکر amir tashakor

افزایش حقوق سربازان در سال جاری

سخنگوی نیرو های مسلح خبر داده که حقوق سربازان در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}