امیر تشکر amir tashakor

بنتلی و بریتلینگ از ساعت لوکس و اشرافی 1.3 میلیارد تومانی رونمایی کردند

بنتلی و بریتلینگ از ساعت لوکس و اشرافی 1.3 میلیارد تومانی رونمایی کردند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}