امیر تشکر amir tashakor

شاغلان روستاها در دو سال اخیر کاهش 850 هزار نفری داشته است

شاغلان روستاها در دو سال اخیر کاهش 850 هزار نفری داشته است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}