امیر تشکر amir tashakor

رییس نظام پزشکی: واکسن برکت با مشکل مواجه شده است و دیرتر آماده خواهد شد

رییس نظام پزشکی: واکسن برکت با مشکل مواجه شده است و دیرتر آماده خواهد شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}