امیر تشکر amir tashakor

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی: وزیر ارتباطات دستور برگرداندن پول کاربران تلگرام را صادر کند

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی: وزیر ارتباطات دستور برگرداندن پول کاربران تلگرام را صادر کند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}